Eko farma

Od roku 2008 jsem na vlastních zemědělských pozemcích založil ekofarmu pro chov ovcí plemene Suffolk. Farma se nachází v lokalitě nad Horním Čepím. Pastevní areál je vybudován na ploše 22,5 ha horských luk, obklopených lesními porosty. Ovce jsou chovány celoročně volně na pastvě bez ustájení. Ve vegetačním období spásají horské luční traviny a mimo vegetační období jsou krmeny senem z těchto horských luk. Jejich chov je certifikován jako BIO-ekologický. Základní chovné stádo tvoří beran a 30 bahnic. S jarním přírůstkem je stádo tvořeno přibližně 80 kusy. Jehňata jsou k prodeji od září do března.

V roce 2014 jsme rozšířili chov o skotský náhorní skot. Chov je také celoročně na pastvě a tvoří jej plemenný býk a 6 krav. Jednou až dvakrát během roku je k dispozici maso z našeho chovu. V případě zájmu se lze domluvit na odběru masa.